همکاران

روانپزشک

دکتر وحید تقی پور

Taghipourvahid14@gmail.com

دکتری مشاوره روانشناسی از  دانشگاه علامه طباطبایی

رواندرمانگر تجربی

مشاور کودک و نوجوان

سارا سیار

Zahrasayar1360@jmail.com

روانشناس بالینی حوزه خانواده، کودک و نوجوان

مشاور کودک و نوجوان و فرزندپروری با رویکرد طرحواره

متخصص اعصاب و روان(روانپزشک)، و فوق تخصص(فلوشیپ) بیماریهای روانتنی(سایکوسوماتیک)

روانپزشک

دکتر سوده اسماعیلی

khishtan.bazafarini@gmail.com

دکتری مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور و رواندرمانگر

روانپزشک

دکتر فاطمه رضائی

khishtan.bazafarini@gmail.com

روانپزشک

دکتر سوده اسماعیلی

متخصص اعصاب و روان(روانپزشک) و فوق تخصص(فلوشیپ) بیماری‌های روانی(سایکوماتیک)

کارشناس ارشد مشاور خانواده

مهسا مجتهدی

mahsa.mim@gmail.com

کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی

رواندرمانگر و طرحواره درمانگر

روانشناس کودک و نوجوان

دکتر پریسا ارجمندی

parisa.arjomandi66@gmail.com

دکتری تخصص علوم تربیتی دانشگاه تهران مرکزی

رویکرد درمانی شناختی رفتاری و فرزند پروری مبتنی بر طرحواره